Ne Mutlu Türküm Diyene...
Dernek Üyeliği
ÜYE BAŞVURU FORMU İçin Tıklayınız...

a) ASİL ÜYELER : 18 yaşını ikmal etmiş fiil ehliyetine sahip her Batı Trakya'lı ile etabli kökenli bir aile ferdinden anne veya baba tarafından soy bağı ile bağlantılı olanlarla aynı esaslar dahilinde Türkiye'de bulunan her Batı Trakya'lı Türk ve eşleri ile çocukları derneğe asil üye olabilir.

b) FAHRİ ÜYELER : Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğine ve Batı Trakya davasına maddi manevi katkıları dokunan bütün vatandaşlar konumlarında yasal sakıncalar olmadığı müddetçe talepleri ve yönetim kurulunun olumlu karar vermesi halinde fahri üye olabilirler.

 

DERNEĞE ÜYE OLABİLME KOŞULLARI

a) Derneğe asil üye olmak isteyenler dernek tüzüğünün hükümlerine uymak zorundadır. Bunun için dernekler yasasına göre dernekçe bastırılmış ve üyenin adı-soyadı, nüfus kayıtlarını sicillerini belirten üyelik formunu hakikatlere uygun şekilde doldurarak imzalanması gerekmektedir.

b) Doldurulan üyelik formu derneğin iki üyesi tarafından imzalanarak iki resim ile birlikte yönetim kuruluna verilir. Teslim anında başvuru formunun teslim edildiğine dair başvuru sahibine gelen evrak numarasını ve tarihi barındıran evrak alındı belgesi verilir.

c) Yönetim kurulu müracaatta bulunan kişinin üyelik talebini 30(Otuz) gün içinde ilk toplantısında karara bağlar.

d) Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğine üye olacaklardan 10 ( On  ) TL kayıt ücreti alınır.

e) Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilen üye yıllık aidatını öder ve kaydı üye kayıt defterine işlenir.

f) Üyelik için genel merkez yönetimine müracaat halinde başvuru formu teslim alınıp, başvuru sahibine de bildirilerek istediği en yakın şubeye kaydı yapılmak üzere üyelik başvuru formu havale edilir. Ancak yakın bir şube tayin edilmemesi durumunda üyelik kaydı genel merkeze yapılır. Genel Merkezin üyelik kaydı için  havale ettiği kişinin  ilgili şube yönetimi hiçbir nedenle üyelik kaydının yapılmasını red edemez.

g) Halen genel merkez üyesi olan veya yeni üyelik başvurusunda bulunacak olanlar, ikametgahları itibarıyle ilgili şube sınırlarındaki üyeler ilgili şubeye genel merkez tarafından her zaman nakil edilebilir. Şube kayıttan kaçınamaz.

h) Bütün şubelerdeki kayıtlı üyelerin listeleri doğru bilgileri ile donanınmış halde her 6 ayda bir genel merkeze gönderilir. Genel merkez bu üyeleri numaralandırarak Ana kütüğe  kayıtlarını yapar.

i) Üyeliğe kabulü yönetim kurulunca reddedilen  veya üye olup da istifa edenler, üzerinden 1 yıl geçmedikçe yeniden başvuramazlar. Başvurularını da genel merkez dışında hiçbir şubeye yapamazlar. Bu kişilerin herhangi bir şekilde üye başvuru kabulü veya kaydı şubelerce yapılmış olsa dahi hiçbir hüküm ifade etmez.

j) Dernek üyeliğinden ihraç edilenler, ihracın kesinleşmesini takiben en az 10 yıl üzerinden geçmesi durumunda genel merkez yönetim kuruluna yeniden başvuruda bulunabilir.  Genel merkez yönetim kurulu, ihraç kararının kesinleşmesini takiben son 10 yıl içinde dernek aleyhine faaliyet göstermemiş olması, ihraç nedenlerinin ortadan kalkmış olması, kararı veren yöneticiler ve karara konu etkilenen üyelerle husumetin ortadan kalkmış olması kaydı ile yapılan araştırma sonrası ilk olağan genel kurul da başvuru sahibinin yeniden üyeliğe kabulünü genel merkez genel kurunun onayına sunabilir. Yeniden üyeliğe kabul önerisi sadece genel merkez yönetimince verilebilir.

k) Her asil üye yıllık 6 TL (Altı TL) aidat öder.  Üyelik kayıt ücreti ve üyelik yıllık aidatları genel merkez genel kurulunca günün şartlarına göre uyarlanır.

 

Üyelik başvurunuzu yukarıdaki formu doldurarak genel merkezimize veya şubelerimize direkt başvururarak yapabilirsiniz.

 

Etkinlik Rehberi
24.07.2015 Yeni Websitemiz
Güncellenen yeni websitemiz yayına alınmıştır.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - 1 Gün
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - Açılış
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - Finaller
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
17. BATI TRAKYALILAR PANAYIRI
17. Batı Trakyalılar Panayırı ve 11. Uluslararası Balkan Yağlı Güreş Şampiyonası
Alantepe Panayırı
Alantepe Panayırı 30 Ağustos Pazar Günü Hemetli (Organi) Bölgesinde Yapılacak.
Teşkilat Toplantısı
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 54. Dönem Teşkilat Toplantısı 28 Kasım 2015 Cumartesi Saat 11.00'da BTTDD Zeytinburnu Şubesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Hacıbeşirağa Tekkesi Sok. No:5 Cağaloğlu,
İstanbul, Türkiye
Telefon : +90 212 519 70 13 - 14
Faks : +90 212 512 70 22
E-Posta : info@bttdd.org.tr
Hakkımızda
Haber Kategorileri
Batı Trakya
Sorunlarımız
Bilgiler
İletişim
İkamet İzinleri
Çalışma İzinleri
Batı Trakyanın Sesi
Meslek Rehberi
Burs Başvuru
Canlı Yayın
Haber Abonelik
Videolar
Şubeler
Batı Trakya Tarihi
Batı Trakya Harita
Basın Videoları
Tüm hakları saklı tutulmuştur.
Copyright © 2015