Ne Mutlu Türküm Diyene...
29 Ocak Milli Direniş Günü Sesimizi Ayasofya'dan Duyurduk
Geri Dön
29 Ocak Milli Direniş Günü Sesimizi Ayasofya'dan Duyurduk
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkan Av. Necmettin Hüseyin başkanlığındaki heyet bu yıl pandemi nedeniyle covid-19 kuralları kapsamında  şube başkanları ve yöneticilerden oluşan dar katılımlı bir heyet ile bu yıl sesini Ayasofya'dan duyurdu.
29/01/2021

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkan Av. Necmettin Hüseyin başkanlığındaki heyet bu yıl pandemi nedeniyle covid-19 kuralları kapsamında  şube başkanları ve yöneticilerden oluşan dar katılımlı bir heyet ile bu yıl sesini Ayasofya'dan duyurdu. Bizler 33 yıldır Türklük onuruyla bir başkaldırının, bir direnişin Milli Mücadele ruhu ile davamızı sahiplenme onurunun yıl dönümünü anarken, son yıllarda milli ve manevi değeri ve anlamı olan yerlerden sesimizi duyurmaya devam ediyoruz.

Batı Trakya Türk Azınlığı,1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile emanet edildikleri Yunanistan’da, asıl sahipleri oldukları topraklarda, Yunanistan’ın uyguladığı tüm baskılara, göçe zorlama ve asimilasyon politikalarına rağmen, anavatanın gücü, desteği ve kendi inanç ve değerleri ile Müslüman Türk Azınlık olarak Batı Trakya’da yaşamaktadır.             

Batı Trakya Türkleri, Büyük Türk Milletinin kendisine emanet ettiği Batı Trakya davasını savunmada, yaşatmada, geçen süreçte verdiği mücadelesinde bu davayı her şeyin üzerinde gördüğünü her vesile ile ispat etmenin onur ve şerefini yaşamaktadır.

Bu inanç ve kararlılıkla 9 Eylül 1946 tarihinde kurulan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği milli kimliğini inkara kalkanlara karşı birlik ve beraberlik içinde dik duruşunu sağlamıştır.

1923 yılında Yunanistan’a azınlık olarak emanet edilen Batı Trakya Türklerine sistematik baskılar 1980’li yıllara kadar artarak sürmüştür. 1980’li yıllarda bu baskılar en üst safhaya çıkmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasını takiben intikam almak isteyen Yunanlılar tarafından fatura Batı Trakya Türklerine kesilmiştir. 1983 yılına gelindiğinde isminde Türk kelimesi bulunan sivil toplum örgütlerimizin kapatılması konusunda resmi makamlarca kararlar verilmiş, bu kararlar doğrultusunda hukuk mücadelemiz sonucunda Yunan yüksek yargısına giden davalar maalesef çok acı bir gerekçeyle sonuçlanmıştır. Bu gerekçede Batı Trakya’da “TÜRK” yoktur denmektedir.    Yunan iradesi her ne kadar bizi azınlık olarak yok saysa da varlığımızı sonsuza kadar sürdüreceğiz.

1987 Kasım ayında verilen bu kararın neticesini Batı Trakya Türkleri ancak 1988 yılı Ocak ayı başında öğrenebilmişlerdir. Bunun üzerine toplumun önde gelenleri bir araya gelerek bunun kabul edilemez olduğunu, bu baskılara boyun eğilemeyeceğini, var olan Türk azınlığın kimliğinin inkar edilemeyeceğini belirterek, Ocak ayı sonunda bir protesto yürüyüşü yapma kararı almışlardır. Bu karar neticesinde 29 Ocak günü tüm baskılara, engellemelere rağmen 20 bini aşkın Batı Trakya Türk’ü Gümülcine meydanına inerek biz Türk’üz diye, biz burada yaşıyoruz biz varız diye haykırmıştır. 

Bildiğiniz gibi biz 29 Ocak’ı ifade ederken 29 Ocak’lar deyimini kullanıyoruz. Bunun nedeni de 1988’den sonraki dönemde, 2 yıl içerisinde hiçbir gelişmenin olmadığını gören Batı Trakya Türkleri, 1990 yılında bu olayların yıl dönümünde masumane ve mütevazi bir etkinkinlikle, bir mevlit düzenleyerek bu olayları anma kararı almışlardır. Fakat aşırı kesimler tarafından öylesine provakatif olaylar yaşanmıştı ki yerel basın ve özellikle kilisenin devreye girmesiyle Türklere karşı saldırı için bir ortam hazırlanmış ve 29 Ocak 1990 tarihinde 300’ün üzerinde Türk işyeri yağmalanmış ve talan edilmişti.  Batı Trakya Türk azınlığı mensupları yaralanmıştır ve Türklerin kanı akıtılmıştır. O gün Batı Trakya Türkleri Gümülcine'de en büyük mezalimi yaşadı.

Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının milli kimliğini inkara kalkışanlara karşı birlik ve beraberlik içindeki dik duruşu Türk tarihinin onurlu sayfalarında yerini almıştır.

Bizler de 33 yıldır Türklük onuruyla bir başkaldırının, bir direnişin Milli Mücadele ruhu ile davamızı sahiplenme onurunun yıl dönümünü anmaya devam ediyoruz. Bu mücadeleyle özellikle Türkiye'ye insan hakları ve azınlık hakları konularında ders vermeye kalkanların dikkatini çekmek istiyoruz

Türkiye genelinde tek çatı altında 13 şubesi, 7 temsilciliği, spor kulüpleri ve vakıfları ile var olan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği yönetici ve üyelerinden oluşanheyetle 29 Ocak olaylarını anma toplantılarında önceki yıllarda Taksim’den ve şubelerimizin bulunduğu il ve ilçe merkezlerinden duyurduğumuz sesimizi dört yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’den, sonraki yıl Çanakkale’de Şehitlik Abidesinden, 2019 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin en doğu ucundan Sarıkamış’ta ebediyete intikal eden 90 bin şehidimizin manevi huzurundan, geçen yıl da 20. Yüzyılın sonunda dünya tarihinin gördüğü en büyük dramın Srebrenitsa katliamının 25.yılında, insanlığın katledildiği ve 8372 kadın, erkek ve çocuğun toplu mezarlara gömüldüğü Potoçari Anıt Mezarı’nda 29 Ocak “Milli Direniş Günümüzü” anarak sesimizi duyurduk.

2021 yılında 33. Yılını andığımız 29 Ocak etkinliklerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ziyaretimiz ile Beşparmak Dağları ve Maraş’ta yapacağımız basın açıklaması ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirmeyi planlamıştık. Ancak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle anma etkinliklerimizi sosyal medya üzerinden canlı yayınlar ile yetkili mercilerin izin verdiği sayıda dar katılımlı olarak da farklı notalarda yaptık. İlk etkinliğimiz Soma Cengiz Topel Meydanı’nda Atatürk Anıtı, ardından İzmir’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli annesi, annemiz Zübeyde Hanım Anıt Mezarı, yine İzmit’te Milli Kimlik ve Direniş Anıtındaki etkinliklerimiz sonrasında bugün de İstanbul’da Ayasofya CamiindeCovid-19 tedbirleri çerçevesinde müsaade edilen katılımcı sayısı ile dar kapsamlı bir grupla kıldığımız Cuma namazını müteakip basın açıklamamızı gerçekleşleştirerek. 29 Ocak Milli Direnişini Unutmuyoruz..Unutturmuyoruz..

2021 yılında 29 Ocak tarihinde gündeme baktığımızda yine TÜRKLÜĞÜMÜZE yine MÜSLÜMANLIĞIMIZA saldırıların devam ettiğini görüyoruz. Camilerimize Okullarımıza ve vakıflarımıza karşı baskı ve saldırılar devam ediyor. Türk kelimesini bir yana bırakın artık AZINLIK kelimesine dahi tahammülleri kalmadığını görüyoruz. İnancımıza yüce dinimiz İslamiyete ve Müslümanlara saldırı ve hakaretler alabildiğine devam ediyor.

Okulların kapalı olduğu bir dönemde okullarımızın tabelasındaki AZINLIK kelimesini sildiler. Yangından mal kaçırır gibi tabelalarını değiştirdiler.

Yine peşinden Yunanistan Başpiskoposu İeronimos İslamiyete ve Müslümanlara hakaret etti. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. İnsanları inanan Müslümanları hedef göstermek insanlık suçudur.

Bugün 33. Yılını andığımız 29 Ocak Milli Direniş Gününde, Ayasofya Camii önündeki açıklamamız ile Yunanlı yetkililere de Yunanistan Başpiskoposu İeronimos’un geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında “İslam bir din değildir, siyasi partidir. İnananları da bu partinin sempatizanı, yayılmacı ve savaş yanlısı olan insanlardır”  ifadeleriyle İslamiyet’e ve Müslümanlara dair hakaret içeren sözlerine, ayrıca Yunanistan’daki Türk varlığını, İslamiyeti ve Ayasofya’yı hazmedemeyenlere bu çerçeve içerisinde yer almakla cevabımız olacaktır. Hem de onurlu duruşumuzla TÜRK varlığını haykırdığımız “Milli Direniş Günümüzü” anmış oluyoruz.

Bilinmelidir ki TÜRKLÜĞÜMÜZ gibi vazgeçilmezimiz inancımız İSLAM dini ve Müslüman kardeşlerimizin inancı konusunda alaycı şekilde yapılan saygısızlık ve hakarete de tepkimizi de bir kez daha altını çizerek vurgulamak istiyorum.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Yunanistan Başpapazının yaptığı bu açıklama Müslüman alemine, İslam dünyasına hakarettir, insanlık suçudur. Yunanistan Anayasasını ihlal eden bu açıklama karşısında kendilerini hem özür dilemeye davet ediyoruz hem de Yunan makamlarının harekete geçerek Başpiskoposun derhal yargılanmasını talep ediyoruz.

Bu bağlamda bir sözümüzde “Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes, din, mezhep, dil ve etnik köken gözetilmeksizin Türk’tür. Türklük bütün Türk vatandaşlarının beraberce varlığının ve dayanışmasının ifadesidir” diyerek her fırsatta kanunlara uyan bir Türk vatandaşı olduğunu ifade eden Fener Rum Ortodoks Kilisesi Başpapazı Bartholemeos’a olacaktır.  Ülkemizde yaşayan İslam dinine mensup ekseriyete hakaret içeren bu açıklamayı yapan Yunanistan başpiskoposunu kınamaya kendilerini davet ediyorum, Kendisi başpiskoposa çağrıda bulunmalıdır ve kendisini İslam dünyasından özür dilemeye davet etmelidir.

Son olarak bugün 29 Ocak Milli Direniş Gününde bir kez daha buradan sesleniyorum bizim arzumuz Batı Trakya’da barış, huzur içerisinde yaşamak, bizim arzumuz Ege’de Akdeniz’de kalıcı Türk-Yunan dostluğu görmek, bizim arzumuz Yunan yönetimi tarafından Türkiye’ye karşı her türlü muameleyi hak eden tampon bölge insanı gibi görülmemek, dostluk köprüsü gibi görülmek. Azınlığımızın Yunanistan’da çok kültürlü bir mozaikte varlığı ile Türk ve Müslüman olarak zenginlik olarak görülmek.  Barış adına, huzur adına, gelecek adına, bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Yunan yönetimine sesleniyorum hakkı, hukuku ve adaleti çok gördüğünüz Batı Trakya Türkleri bugün size Ayasofya’dan seslendi.  Hakkı, hukuku ve adaleti ön planda tutun Batı Trakya Türk Azınlığının haklarını gasptan vazgeçin, gasp edilen azınlık hakları da derhal iade edin ve bize saygı duyun. Ne Mutlu Türküm diyene…

 

Etkinlik Rehberi
24.07.2015 Yeni Websitemiz
Güncellenen yeni websitemiz yayına alınmıştır.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - 1 Gün
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - Açılış
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - Finaller
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
17. BATI TRAKYALILAR PANAYIRI
17. Batı Trakyalılar Panayırı ve 11. Uluslararası Balkan Yağlı Güreş Şampiyonası
Alantepe Panayırı
Alantepe Panayırı 30 Ağustos Pazar Günü Hemetli (Organi) Bölgesinde Yapılacak.
Teşkilat Toplantısı
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 54. Dönem Teşkilat Toplantısı 28 Kasım 2015 Cumartesi Saat 11.00'da BTTDD Zeytinburnu Şubesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Hacıbeşirağa Tekkesi Sok. No:5 Cağaloğlu,
İstanbul, Türkiye
Telefon : +90 212 519 70 13 - 14
Faks : +90 212 512 70 22
E-Posta : info@bttdd.org.tr
Hakkımızda
Haber Kategorileri
Batı Trakya
Sorunlarımız
Bilgiler
İletişim
İkamet İzinleri
Çalışma İzinleri
Batı Trakyanın Sesi
Meslek Rehberi
Burs Başvuru
Canlı Yayın
Haber Abonelik
Videolar
Şubeler
Batı Trakya Tarihi
Batı Trakya Harita
Basın Videoları
Tüm hakları saklı tutulmuştur.
Copyright © 2015