Ne Mutlu Türküm Diyene...
Çalışma İzinlerinde Yaşanan Sorunlar Son Buldu
Geri Dön
Çalışma İzinlerinde Yaşanan Sorunlar Son Buldu
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Av.Burhaneddin Hakgüder ve beraberindeki heyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’İ 13.10.2011 tarihinde makamında ziyaret ederek son zamanlarda çalışma izinleri başta olmak üzere Batı Trakya Türklerinin Türkiye'de yaşadıkları sorunları içerir rapor ve çözüm önerilerini Sayın Faruk Çelik'e takdim etmişti.
14/02/2012
BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ HEYETİ ÇALIŞMA İZİNLERİNDE YAŞANAN SORUNLARA KÖKLÜ ÇÖZÜM BULABİLMEK İÇİN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANINI MAKAMINDA 13.10.2011 TARİHİNDE ZİYARETİ SONUÇ VERDİ..
 
UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE YAŞANAN SIKINTILARA ÇÖZÜM ÜRETİLDİ...
 
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Av.Burhaneddin Hakgüder ve beraberindeki heyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’İ 13.10.2011 tarihinde makamında ziyaret ederek son zamanlarda çalışma izinleri başta olmak üzere Batı Trakya Türklerinin Türkiye'de yaşadıkları sorunları içerir rapor ve çözüm önerilerini Sayın Faruk Çelik'e takdim etmişti. Bakan Çelik’in talimatı ile yapılan çalışmalar neticesinde uygulama yönetmeliğinde 14.02.2012 tarihi itibari ile yürürlüğe giren değişiklikle sorunlara çözüm üretildi.
 
Son dönemde Batı Trakya Türklerinin Türkiye'deki çalışma izinleri konusunda yaşadıkları sorunlarla ilgili ayrıntılı rapor hazırlayan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkezi yaşanan sıkıntının çözümü konusunda geçici ve kalıcı çözüm önerilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik ile paylaştılar ve bu konuda ki ayrıntılı bir raporu kendilerine takdim etmiştir. Kısa vadede sorunları ortadan kaldırma adına yapılan çalışmalar ve desteklerinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik başta olmak üzere milletvekilimize, bakanlık yetkililerine, bürokratlara ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz.
 
Yapılan değişikliğe göre uygulama yönetmeliğinin 13.maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Resmi Gazete Tarihi: 29.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25214

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Madde 13 - Bakanlık ilgili mercilerin görüşlerini de dikkate almak suretiyle çalışma izni başvurusunu değerlendirir. Ancak Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası hükmü saklıdır.

Bakanlık, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, çalışma izni ve izin uzatma başvurularının değerlendirilmesinde; yabancının ikamet ve çalışma izninin süresi ile hizmet akdinin ve işin süresine göre belirli bir işyeri ya da işletmede ve belirli bir meslekte, yalnız bu işe münhasır kalmak kaydıyla iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür değişikliklerini dikkate alır.

(Değişik fıkra:RG-28/4/2011-27918) Bu değerlendirme kriterleri çerçevesinde, Kanunun 12 nci maddesine göre Bakanlığın yapacağı değerlendirmelerde dikkate alınmak üzere, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerin hükümleri de dikkate alınmak suretiyle başvurulan iş için ülke içinde dört haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunup bulunmadığı Türkiye İş Kurumu kayıtlarından kontrol edilir.
(Değişik fıkra:RG-21/1/2010-27469) Bakanlık, ülke içinden istihdam yerine yabancı istihdamını haklı kılacak gerekçeleri değerlendirirken, işin özel niteliğini gösterir bilgiler ile yabancının eğitim durumu, çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı ve bu niteliklere uygun ücret düzeyi ile istihdam durumunu da dikkate alır. (Ek cümle:RG-28/4/2011-27918) Bakanlık bu fıkrada belirtilen hususlara ilişkin değerlendirme kriterleri belirler.

(Mülga fıkra:RG-28/4/2011-27918)
(Ek fıkra:RG-14/2/2012-28204) Aşağıda belirtilen yabancıların çalışma izin başvuruları dördüncü fıkrada belirlenen değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın sonuçlandırılır:

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,
b) Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
c) İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
ç) İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
d) Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,
e) Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.
Etkinlik Rehberi
24.07.2015 Yeni Websitemiz
Güncellenen yeni websitemiz yayına alınmıştır.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - 1 Gün
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - Açılış
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - Finaller
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
17. BATI TRAKYALILAR PANAYIRI
17. Batı Trakyalılar Panayırı ve 11. Uluslararası Balkan Yağlı Güreş Şampiyonası
Alantepe Panayırı
Alantepe Panayırı 30 Ağustos Pazar Günü Hemetli (Organi) Bölgesinde Yapılacak.
Teşkilat Toplantısı
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 54. Dönem Teşkilat Toplantısı 28 Kasım 2015 Cumartesi Saat 11.00'da BTTDD Zeytinburnu Şubesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Hacıbeşirağa Tekkesi Sok. No:5 Cağaloğlu,
İstanbul, Türkiye
Telefon : +90 212 519 70 13 - 14
Faks : +90 212 512 70 22
E-Posta : info@bttdd.org.tr
Hakkımızda
Haber Kategorileri
Batı Trakya
Sorunlarımız
Bilgiler
İletişim
İkamet İzinleri
Çalışma İzinleri
Batı Trakyanın Sesi
Meslek Rehberi
Burs Başvuru
Canlı Yayın
Haber Abonelik
Videolar
Şubeler
Batı Trakya Tarihi
Batı Trakya Harita
Basın Videoları
Tüm hakları saklı tutulmuştur.
Copyright © 2015