Ne Mutlu Türküm Diyene...
Müftülük Sorunu Gerçekçi Çözüm Önerileri İle Sonuca Ulaşabilir
Geri Dön
Müftülük Sorunu Gerçekçi Çözüm Önerileri İle Sonuca Ulaşabilir
Genel Başkan Av. Necmettin Hüseyin Batı Trakya Türk Azınlığının iki seçilmiş müftüsü vardır. Ahmet Mete ve İbrahim Şerif görevlerinin başında olup bu haliyle yapılacak bir düzenleme ile toplumu etkileyecek yeni bir gelişme olmayacağı ortadadır dedi.
08/09/2018

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Av. Necmettin Hüseyin 28 Ağustos 2018’te yayınlanan taslak kararnameye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Batı Trakya Türk Azınlığının iki seçilmiş müftüsü vardır. Ahmet Mete ve İbrahim Şerif görevlerinin başında olup bu haliyle yapılacak bir düzenleme ile toplumu etkileyecek yeni bir gelişme olmayacağı ortadadır dedi.

Necmettin Hüseyin” Batı Trakya’da 28 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yayınlanan Yunanistan Cumhurbaşkanlığı taslak kararnamesi ile ilgili toplumun tüm katmanları ve kişiler değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşmışlardır.

Görüyoruz ki;  Batı Trakya Türk Azınlığı’nın dini ve hukuki özerkliğinin varlığı konusunda şüpheye yer  vermeyecek uluslararası ve ikili anlaşmaların mevcudiyeti ortada iken yeni bir durum yaratır şekilde sunulmaya çalışılan düzenleme taslağı ile  hiçbir yeniliği toplum adına getirmediği ortada olup aslında değerlendirmeyi hak edecek bir yanı da bulunmamaktadır.

Yunanistan yönetiminin konuyu çözme adına bir girişimi olarak görülmemekte, aksine sorunun bu haliyle devamından hatta toplumun bam teline dokunarak daha da kötüleştirilmesi yönünde tercihte bulunduğunu görülmektedir.

Bizler için muteber olan seçilmiş müftülerimiz ve bulundukları makam olup bu makamların kutsallığı ve toplumumuzun da müftülerinin arkasında dimdik durmaya devam etmesinden başka bir düşüncesi de olmadığı ortadadır.

Atanmış kukla müftülerin makamına yeni birilerini getirerek makyajla soruna çözüm adı altında sunmaya çalışmanın bir çözüm olmadığı tartışmasızdır. Ancak yapılan düzenlemenin beraberinde bir makama bağlı idare ve varlıkları tahrip, talan etme yanında makamın işlevselliğini, içeriğini tartışmaya açmaya çalışarak, makamın içini boşaltmayı oldu-bittiye dayalı bir kabulle benimsetme çabasıdır.

Batı Trakya Türk Azınlığı bu oyuna gelmeyeceği gibi, bu gereksiz tartışmanın malzemesi de olmayacaktır.  Sorunu çözeceğiz vaadi ile yaklaşıp makamları ve yetkilerini şekillendirme adı altında dini özerkliğe saldırının yanında dilimize ve kimliğimize saldırının da yapılıyor olmasını gözden kaçırmadığımız kesindir. Bazı kişilerin sunumuna konu olan topluma bahşedilmiş bir düzenleme, tabuları yıktık, bunu da konuşuyoruz demek gibi bir anlayışı da benimsemek mümkün değildir. Yunanistan’a emanet edilen azınlığın hakları uluslararası anlaşma ve ikili anlaşmalarla güvence altında iken bazı şeylerin bahşedilir gibi sunulmaya çalışılması hatta yeni hak gasplarını getiren bu düzenlemenin kabul edilmesi de bu haliyle mümkün değildir. 

Batı Trakya Türk Azınlığı sürdürülebilir haklı mücadelesinin gücünü dayandığı uluslararası ve ikili anlaşmalardan almaktadır. Demokratik toplum kuralları içerisindeki hukuk zemininde her zaman yürüttüğü bu mücadelede de eninde sonunda haklarının tamamını elde edecektir. 

Yaşanan gelişmeler üzerine hafta içi iki müftümüzün de birlikte kamuoyuna tespitlerini açıkladığını görmekteyiz. Bu bağlamda tespitlerine baktığımızda;

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın uluslararası belgelerle kayıt altına alınmış dini özgürlüklerinin garantisi olan Müftülüklerin, bahse konu kararnameyle adeta zincirlere vurulmaya çalışıldığını belirtilmekte,

Azınlığın varoluşsal kurumu olan Müftülüklerin devlet memurlarının tahakkümü altına sokulmaya çalışıldığı ve sıradan devlet daireleri haline getirilmelerinin hedeflendiği, Azınlığın Müftülerini seçme hakkının gasp edildiği yetmezmiş gibi, bu kez Müftülüklerin işlevsel ve kurumsal olarak içinin boşaltılmasının hedeflendiğini,

Azınlığın Müftülüklerde dahi anadillerini konuşmalarının yasaklandığı,  Azınlığımızın kimliğinin inkarına yönelik yıllardan bu yana uygulanan politikaların devamını teşkil ettiği, böyle bir uygulamanın, evrensel Azınlık haklarına da aykırı olacağının,

Kamuoyunun görüşlerine açılan taslak metni kategorik olarak reddediyor ve bahse konu metnin Azınlık nezdinde kabul görmeyeceğini ilan ediyoruz denmektedir.

Müftülerimizin tespitleri açısından halkımız başta olmak üzere, toplum önde gelenlerinin, kanaat önderlerinin, sivil toplum örgütleri yöneticilerinin, seçilmişlerinin ve milletvekillerinin toplumun hakları konusunda hem fikir olduğundan da şüphemiz yoktur. Bu taslak kararnamenin Batı Trakya Türk Azınlığı adına değil makamların özüne zarar veren ve makam gaspında bulunan kukla kişilerin yetki düzenlemesi olmaktan öteye gitmesi de mümkün değildir. Arzumuz yapılan yanlıştan bir an önce vazgeçilmesi ve seçilmiş müftülerimizin varlığını kabullenecek, makamların içeriğini ve işlevselliğini boşaltmadan, dilimizi ve etnik kimliğimizi inkara kalkışmadan gerçekçi bir çözüme yönelinmesidir. Batı Trakya Türk Azınlığını iki seçilmiş müftüsü vardır. İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif görevlerinin başında olup yapılacak düzenlemenin toplumu etkileyecek yeni bir gelişme olmayacağı ortadadır. Tabiri caizse taslağın bu haliyle bu düzlem de bu konuyu tartışmak kararname içeriğinde diline, dinine, kimliğine saldırılan topluma ve sürdürdüğü mücadelesine ihanettir.” dedi.

Etkinlik Rehberi
24.07.2015 Yeni Websitemiz
Güncellenen yeni websitemiz yayına alınmıştır.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - 1 Gün
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - Açılış
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - Finaller
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
17. BATI TRAKYALILAR PANAYIRI
17. Batı Trakyalılar Panayırı ve 11. Uluslararası Balkan Yağlı Güreş Şampiyonası
Alantepe Panayırı
Alantepe Panayırı 30 Ağustos Pazar Günü Hemetli (Organi) Bölgesinde Yapılacak.
Teşkilat Toplantısı
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 54. Dönem Teşkilat Toplantısı 28 Kasım 2015 Cumartesi Saat 11.00'da BTTDD Zeytinburnu Şubesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Hacıbeşirağa Tekkesi Sok. No:5 Cağaloğlu,
İstanbul, Türkiye
Telefon : +90 212 519 70 13 - 14
Faks : +90 212 512 70 22
E-Posta : info@bttdd.org.tr
Hakkımızda
Haber Kategorileri
Batı Trakya
Sorunlarımız
Bilgiler
İletişim
İkamet İzinleri
Çalışma İzinleri
Batı Trakyanın Sesi
Meslek Rehberi
Burs Başvuru
Canlı Yayın
Haber Abonelik
Videolar
Şubeler
Batı Trakya Tarihi
Batı Trakya Harita
Basın Videoları
Tüm hakları saklı tutulmuştur.
Copyright © 2015