Ne Mutlu Türküm Diyene...
Ekonomik Baskılar
EKONOMİK BASKILAR

Batı Trakya'da Türk nüfusun büyük bölümü tarımla uğraşmakta ve geçim kaynağını topraktan sağlamaktadır. Yunan Hükümeti aldığı kararlarla, Türk azınlığın kamu kurumlarında görev almalarını engellemiştir. Bunun yanısıra hükümet; kamulaştırma, arazi birleştirmeleri, tapu ve zilyetliği tanımama gibi yollarla azınlığın sahip olduğu toprakları ellerinden almakta ve yeni gayrimenkul edinmelerine çeşitli kısıtlamalar getirmektedir.

22 Kasım 1966 tarihinde, Yunanistan Merkez Bankası ile Ziraat Bankası arasında kolay kredi temini amacıyla bir anlaşma imzalanarak, "Trakya Müslümanlarına ait arazileri, zirai yapılarını Yunan vatandaşı ve Hristiyan dinine mensup Elenlerin satın almaları için uygun krediler temin edilmiştir. Sözkonusu anlaşma sonraki yıllarda da yenilenir. Bu anlaşma, halen yürürlüktedir.

Türk azınlık, tarım ve bazı küçük işletmeler gibi ekonomik hayatın sınırlı bir bölümünde faaliyet göstermektedir. Bunun yanısıra, Türkiye'den alınan diplomaların denkliği tanınmadığı için, serbest mesleklerde faaliyet gösterecek olan azınlık mensuplarına, Yunan Yönetimi çeşitli idari zorluklar çıkarmakta ve mesleklerini icra etmelerini engellemektedir.

Bu baskıların biri de Türk azınlığın kamu görevine girerken karşı karşıya kaldıkalrı ayrımcılıktır.
Etkinlik Rehberi
24.07.2015 Yeni Websitemiz
Güncellenen yeni websitemiz yayına alınmıştır.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - 1 Gün
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - Açılış
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - Finaller
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
17. BATI TRAKYALILAR PANAYIRI
17. Batı Trakyalılar Panayırı ve 11. Uluslararası Balkan Yağlı Güreş Şampiyonası
Alantepe Panayırı
Alantepe Panayırı 30 Ağustos Pazar Günü Hemetli (Organi) Bölgesinde Yapılacak.
Teşkilat Toplantısı
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 54. Dönem Teşkilat Toplantısı 28 Kasım 2015 Cumartesi Saat 11.00'da BTTDD Zeytinburnu Şubesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Hacıbeşirağa Tekkesi Sok. No:5 Cağaloğlu,
İstanbul, Türkiye
Telefon : +90 212 519 70 13 - 14
Faks : +90 212 512 70 22
E-Posta : info@bttdd.org.tr
Hakkımızda
Haber Kategorileri
Batı Trakya
Sorunlarımız
Bilgiler
İletişim
İkamet İzinleri
Çalışma İzinleri
Batı Trakyanın Sesi
Meslek Rehberi
Burs Başvuru
Canlı Yayın
Haber Abonelik
Videolar
Şubeler
Batı Trakya Tarihi
Batı Trakya Harita
Basın Videoları
Tüm hakları saklı tutulmuştur.
Copyright © 2015