Ne Mutlu Türküm Diyene...
Unutturulmaya Çalışılan İki Asırlık Mora Soykırımını Unutmuyoruz
Geri Dön
Unutturulmaya Çalışılan İki Asırlık Mora Soykırımını Unutmuyoruz
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Av.Necmettin Hüseyin Mora’da yaşanan acı ve katliamları unutmadıklarını belirterek 200. Yılı nedeni ile bir açıklama yayınladı.
23/09/2021

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Av.Necmettin Hüseyin Mora’da yaşanan acı ve katliamları unutmadıklarını belirterek 200. Yılı nedeni ile bir açıklama yayınladı.

Genel Başkan açıklamasında; “23 Eylül 1821… Mora Yaşanan Yunan isyanı ve katledilen on binlerce insan… Kısaca katliam, acı ve gözyaşı… O da katledilenlerin ardında ağlayacak insan kalmışsa…  Aslında yaşanan 1948’de kabul edilen Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Engellenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nde 2. maddesindeki “ulusal, etnik, ırksal ve dinsel bir grubun bütününün ya da bir bölümünün yok edilmesi niyetiyle girişilen şu hareketlerden herhangi biridir: grubun üyelerinin öldürülmesi; grubun üyelerine ciddi bedensel ya da zihinsel hasar verilmesi; grubun yaşam koşullarının bunun grubun bütününe ya da bir kısmına getireceği fiziksel yıkım hesaplanarak kasti olarak bozulması; grup içinde doğumları engelleyecek yöntemlerin uygulanması; çocukların zorla bir gruptan alınıp bir diğerine verilmesi.” şeklindeki soykırım tanımına göre Mora’da yaşananlar “soykırımdan” başka bir şey değildir.  

Mora’da yaşanan onca acıda, işlenen onca insanlık suçunda, ırkçılığın hortlamasında, Yunan kilisesinin de önemli payı bulunmaktadır. Özellikle Başpiskopos Germanos’un… Bu kişinin ağzından çıkan “Hıristiyanlara huzur! Konsoloslara saygı! Türklere ölüm!” sloganının, kitlelerin eylemlere katılmasında ve on binlerce insanın katlinde çok büyük etkisi olur. Sanki insanlar, akıl ve duygularını yitirmişlerdir. Daha düne kadar, yeni doğmuş bir çocuk gibi masum olan insanlar bile artık günahkârdır. Bu ırkçı söylemin yarattığı saldırılardan ve katliamlardan sadece ve sadece kalelere sığınabilen çok az sayıda insan sağ kalır. Yunan ayaklanması sürdükçe, yeni bölgeler de saldırıya uğrar ve Türklerin kıyımdan geçirilmesi tekrarlanır. Bu arada saldırılarda Yahudiler de Müslümanlarla aynı akıbeti yaşar. Yaşananlarla ilgili olarak Woodhouse şunları yazmaktadır:  “Yunanistan’daki Türklerin telef edilmesi, savaş zamanının olağan telefatı değildi. Türklerin hepsi, kadınlar ve çocuklar da orada olarak, Yunan çetelerince götürülüyor ve öldürülüyordu… Ama çoğu kez işlenen cinayetler, önceden tasarlanarak ve soğukkanlılıkla işleniyordu. Kasabaların Türk halkının tümü toplanıp, kasabadan uygun bir yere yürütülüyor ve orada kıyımdan geçiriliyordu.” Aynı şekilde Phillips’in Tripolis’te yaşananlardan naklettikleri, yaratılan ırkçılığın ve nefretin insanı ne hale getirdiğini göstermesi açısından da düşündürücüdür: Geçen ifadelere baktığımızda “Üç gün boyunca zavallı yerleşimciler, bir vahşiler güruhunun şehvetine ve zulmüne teslim edildiler. Ne cinsiyet ne de yaş yönünden bir esirgeme yapıldı. Kadınlarla çocuklar öldürülmeden önce işkenceden geçirildiler. Kıyım öylesine büyük ölçekteydi ki, Kolokotrones’in kendisi bile, kasabaya girdiğimde, yukarı hisar kapısından başlayarak atımın ayağı hiç yere değmedi demektedir. İlerlediği zafer kutlama yolu, cesetlerden bir örtüyle döşenmişti..” demektedir.

İsyandan önce Mora’da, yaklaşık ellibeş bin civarında Müslüman yani Türkün yaşadığı tahmin edilmektedir. Yunanistan’da yayınlanan kaynaklara göre isyandan önce ise bölgede 42.750 Türk bulunmakta ve bunların çoğu da dağınık bir halde yaşamakta ve tarımla uğraşmaktadır. Bu nedenle kendilerini savunma olanaklarından bile yoksundurlar. Dahası bu kadar dağınık bir halde yaşayan insanların güvenliğinin sağlanması da zor bir olaydır. Her şeyden önemlisi de düne kadar yan yana yaşayan insanların birbirine karşı böyle bir terör uygulayabileceği, bu kadar acımasız ve vahşice davranabileceği hiç kimsenin aklının ucundan bile geçmemektedir. 

İsyanla ve yaşananlarla ilgili olarak Finlay 1861’de şunları yazmaktadır: “Osmanlı İmparatorluğuna karşı Yunan ayaklanması 1821 yılının Mart ayında bazı Osmanlı memurlarının, özellikle de vergi toplayıcıların öldürülmesiyle başladı. Bunu, Nisan ayında, Güney Yunanistan’daki Mora’da bulunan Türkler üzerine genel bir saldırı izledi; bu saldırıda Yunanlı çeteciler ve köylüler, düpedüz buldukları her Türkü öldürdüler. Türk ya da Arnavut, Osmanlı askerleri üzerine saldırıldı ve bunlar öldürüldü. Müslümanlardan bazısı, örneğin, Kalavrita ile Kalamata’dakiler, kendilerine öldürülmeyecekleri sözü verilince, Yunanlılara teslim oldular. Ancak onlar da öldürüldü. Kaçanlardan birçoğu, örneğin Lakonia bölgesindeki Türkler, yollarda kıyımdan geçirildiler.” demekte isyanı ve vahşeti anlatmaktadır.

 Evet, düşünülmeyen, inanılmayan gerçek olur ve ortaya böyle bir tablo çıkar. Uygarlığın beşiği iddiasındaki Yunanistan’da işte bu şekilde katledilen on binlerce insanın acısı ve yaşamı üzerine hatta  kabulü mümkün olmayan bir bağnazlık üzerine kurulmuş olur. Batı Trakya Türklerine karşıda sürdürülen hasmane tutumun tarihi sürecin bir yansıması olduğu gerçeğini aslında en açık şekilde gösteren, unutturulmaya çalışılan Mora Soykırımının 200. Yılı vesilesi ile insanlığı katledenleri bir kez daha insanlığın vicdanına havale ettiğimizi ve zulmü insanlığın asla unutmayacağını ve affetmeyeceğini belirtmek istiyoruz. Mora’da 23 Eylül 1821’de yapılan Soykırımı lanetliyoruz.  “dedi

Etkinlik Rehberi
24.07.2015 Yeni Websitemiz
Güncellenen yeni websitemiz yayına alınmıştır.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - 1 Gün
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - Açılış
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - Finaller
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
17. BATI TRAKYALILAR PANAYIRI
17. Batı Trakyalılar Panayırı ve 11. Uluslararası Balkan Yağlı Güreş Şampiyonası
Alantepe Panayırı
Alantepe Panayırı 30 Ağustos Pazar Günü Hemetli (Organi) Bölgesinde Yapılacak.
Teşkilat Toplantısı
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 54. Dönem Teşkilat Toplantısı 28 Kasım 2015 Cumartesi Saat 11.00'da BTTDD Zeytinburnu Şubesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Hacıbeşirağa Tekkesi Sok. No:5 Cağaloğlu,
İstanbul, Türkiye
Telefon : +90 212 519 70 13 - 14
Faks : +90 212 512 70 22
E-Posta : info@bttdd.org.tr
Hakkımızda
Haber Kategorileri
Batı Trakya
Sorunlarımız
Bilgiler
İletişim
İkamet İzinleri
Çalışma İzinleri
Batı Trakyanın Sesi
Meslek Rehberi
Burs Başvuru
Canlı Yayın
Haber Abonelik
Videolar
Şubeler
Batı Trakya Tarihi
Batı Trakya Harita
Basın Videoları
Tüm hakları saklı tutulmuştur.
Copyright © 2015