Ne Mutlu Türküm Diyene...
Üyelerle İlgili Basın Açıklaması
Geri Dön
Üyelerle İlgili Basın Açıklaması
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şubelerden gelen belge ve bilgiler doğrultusunda 4 Ekim 2016 Salı günü gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında oy birliği ile aşağıdaki nedenlerle altı üye için ihraç kararı almıştır.
09/10/2016

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şubelerden gelen belge ve bilgiler doğrultusunda 4 Ekim 2016 Salı günü gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında oy birliği ile aşağıda gerekçeleri belirtilen yönetim kurulunu kararını almış ve karar doğrultusunda altı Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Üyesini üyelikten ihraç etmiştir.

667 Sayılı KHK Kapsamında Kamu Görevlilerine İlişkin Öngörülen Tedbirler: KHK'nın 4. maddesinde tüm kamu personelinden (işçiler dahil) "terör örgütlerine veya MGK'ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara" üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin meslekten veya kamu görevinden çıkarılmalarına karar verileceği düzenlenmiştir. 

Olağanüstü hali gerekli kılan konu, 667 sayılı KHK'nın amacı ile 4. maddelerinde düzenlenen tedbirlerin kapsamı ve mahiyeti birlikte dikkate alındığında, anılan tedbirler vasıtasıyla başta FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütlerine veya MGK'ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kişilerin tamamının tüm kamu kurum ve kuruluşlarından çıkarılması sonucuna ulaşılmak istendiği anlaşılmaktadır. 

Buna göre KHK'nın 4. maddelerinde öngörülen meslekten veya kamu görevinden çıkarma; adli suç veya disiplin suçu işlenmesi karşılığında uygulanan yaptırımlardan farklı olarak terör örgütleri ile milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu kabul edilen diğer yapıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki varlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan, geçici olmayan ve nihai sonuç doğuran "olağanüstü tedbir" niteliğindedir.

Terör örgütleri veya MGK'ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplar ile üyeler arasındaki bağın "sübut" derecesinde ortaya konulması aranmamıştır. Anayasa Mahkemesi tarafından meslekten çıkartılan kendi üyeleri için yapılan işlemlerde, verilen karar ve gerekçesinde de aynı sonuca ulaşılmıştır. 

Kamu Yararına çalışan ve görevi gereği kamu hizmeti ifa eden Derneğimizin Yönetim Kurulu olarak 667 ve 668 sayılı KHK gereğince yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda  Derneğimiz üyelerinden bu konuda ilgisi, illiyeti veya iltisakı bulunduğu değerlendirilen altı üyenin Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Üyeliğinden çıkarılmasına karar verilmiştir.  Bu konuda derneğimizin tüm şubelerinde yönetim kurullarının araştırma ve çalışmaların devam etmekte olduğunu bu yapılarla ilgili üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen başkaca üyelerin tespiti durumunda derneğimiz üyeliğinden ihracına karar verileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Etkinlik Rehberi
24.07.2015 Yeni Websitemiz
Güncellenen yeni websitemiz yayına alınmıştır.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - 1 Gün
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - Açılış
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
2015 Yılı Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri - Finaller
"SEÇEK" Mertliğin, yiğitliğin yaşatıldığı 700 yıllık bir kültürdür.
17. BATI TRAKYALILAR PANAYIRI
17. Batı Trakyalılar Panayırı ve 11. Uluslararası Balkan Yağlı Güreş Şampiyonası
Alantepe Panayırı
Alantepe Panayırı 30 Ağustos Pazar Günü Hemetli (Organi) Bölgesinde Yapılacak.
Teşkilat Toplantısı
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 54. Dönem Teşkilat Toplantısı 28 Kasım 2015 Cumartesi Saat 11.00'da BTTDD Zeytinburnu Şubesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği
Hacıbeşirağa Tekkesi Sok. No:5 Cağaloğlu,
İstanbul, Türkiye
Telefon : +90 212 519 70 13 - 14
Faks : +90 212 512 70 22
E-Posta : info@bttdd.org.tr
Hakkımızda
Haber Kategorileri
Batı Trakya
Sorunlarımız
Bilgiler
İletişim
İkamet İzinleri
Çalışma İzinleri
Batı Trakyanın Sesi
Meslek Rehberi
Burs Başvuru
Canlı Yayın
Haber Abonelik
Videolar
Şubeler
Batı Trakya Tarihi
Batı Trakya Harita
Basın Videoları
Tüm hakları saklı tutulmuştur.
Copyright © 2015